Affiliates

Actor: Akanishi Jin
Actor: Kamenashi Kazuya
Actor: Yamashita Tomohisa
Actor: Yamazaki Kento
J-Pop
Relationship: Inoue Mao & Matsumoto Jun
TV: Gokusen
TV: Hana Yori Dango

wanna?